Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto

Huostaanotto

12-vuotias voi vastustaa huostaanottoa tai huostaanottoon välittömästi liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista. Päätöstä ei tehdä sosiaalitoimessa, vaan sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan on tehtävä hallinto-oikeudelle hakemus huostaanotosta. Vastustaessasi huostaanottoa tai sijaishuoltoa asia menee hallinto-oikeuteen, tällöin kannattaa ottaa lakimies avuksi.

Mikäli haluat valittaa päätöksestä, kannattaa palkata lakimies. Kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa ja sijaishuoltoa sekä sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä vastustaessa voi saada valtion oikeusapua.

Kannattaa huomioida että 12 vuotta täyttänyt lapsi voi hankkia oman lakimiehensä ja vanhemmat omansa.

Varaa aika lakimiehelle