Työsopimuslaki

Mitä voi tapahtua jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty?

Jos työnantaja ei tee kirjallista työsopimusta, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista seitsemän päivän kuluessa ja muista ehdoista kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta.

Jos työnantaja ei pyynnöstäsi huolimattakaan anna selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista, voit ottaa yhteyttä meihin.

Autamme teitä työsopimusta koskevissa asioissa pitkällisen kokemuksemme turvin.

Mikä on työsopimus

Työsopimus on vapaamuotoinen työnantajaa ja työntekijää sitova sopimus. Työsopimuksella sovittaville asioille asettavat rajoituksia työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Työsopimuksen kesto voidaan sopia toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.

Helppo työsopimus

Kirjallinen työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti.

Suullinen työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti.

Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti on työntekijän etujen mukaista. Silloin voidaan tarkistaa, mitä työsuhteen ehdoiksi on sovittu.

Mikä on työsopimus

Työsopimus on vapaamuotoinen työnantajaa ja työntekijää sitova sopimus.

Ammattiliitto on tehnyt useimpia töitä koskevan yleissitovan työehtosopimuksen, jonka ehtoja huonompaa työsopimusta ei voi pätevästi tehdä.

Sähköinen työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä sähköisesti.

Työsopimuksen allekirjoitus

Ennen allekirjoittamista lue työsopimus. Allekirjoituksellasi hyväksyt työsopimuksen ehdot.

Miten voimme auttaa?

Mitä työsopimuksessa pitää olla?

Työsopimuksessa tulee mainita vähintään seuraavat tiedot:

1) työnantaja, työntekijä sekä näiden koti- tai liikepaikka;

2) työnteon alkamisajankohta;

3) määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, että kysymys on työsopimuslain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta määräaikaisesta sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa;

4) koeaika;

5) työntekopaikka tai, jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa tai on vapaa määrittämään oman työntekopaikkansa;

6) työntekijän pääasialliset työtehtävät;

7) palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi;

8) noudatettava työaika